[OSM-talk-nl] Aanstaande Mapping Party Amsterdam

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Thu May 24 13:15:00 BST 2007


*Ik ben op dit moment in overleg met stadsdeel zeeburg om te kijken of
we uit het volgende initiatief over een locatie kunnen gaan beschikken.
Contactpersoon is mevrouw Sera Aguilair (of zo iets). Teamleider ICT bij
stadsdeel Zeeburg.
*

*Ik blijf het een aantal keer proberen en zou het echt enorm gaaf vinden
als het stadsdeel voor ons een locatie kan vrijmaken!
*

*-------------------------
*

*Cyburg* is de naam van de Kenniswijk
<http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenniswijk&action=edit> in en
rond het Amsterdamse <http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam> stadsdeel
Zeeburg <http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeburg>. Kenniswijk is de naam
van een landelijk plan van Nederland Kennisland
<http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nederland_Kennisland&action=edit>
om in bepaalde wijken een grote groep huishoudens enkele jaren lang te
laten experimenteren met ICT
<http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie-_en_Communicatietechnologie>-voorzieningen
en -toepassingen.

De gemeente Amsterdam <http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_Amsterdam>
was één van de vijftien gemeentes die meedongen naar de titel
Kenniswijk, maar greep naast de hoofdprijs (de rijkssubsidie ging naar
de gemeenten Eindhoven <http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven>/Helmond
<http://nl.wikipedia.org/wiki/Helmond>). Tien andere gemeentes besloten
daarop ieder hun eigen plan op eigen kracht voort te zetten; in de
gemeente Amsterdam gebeurde dat onder de naam Cyburg (met
klankverwijzingen naar Cyber, Zeeburg
<http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeburg> en IJburg
<http://nl.wikipedia.org/wiki/IJburg>). De tien gemeenten verenigden
zich samen met Helmond en Eindhoven in Stedenlink
<http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stedenlink&action=edit>.

Cyburg wordt bestuurd door de Stichting Amsterdam Kennisstad Cyburg
<http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stichting_Amsterdam_Kennisstad_Cyburg&action=edit>,
en wordt gefinancierd uit een groot aantal verschillende overheidspotten
(van gemeentelijke tot europese herkomst). De gemeente Amsterdam droeg
4,5 miljoen euro bij.

De missie van Cyburg was en is "het scheppen van een praktijkomgeving,
een proefmarkt, waarin nieuwe internettoepassingen uitgeprobeerd kunnen
worden". Het gaat hierbij om toepassingen vanuit burgers, bedrijven,
overheden en instellingen en om het opdoen van kennis en ervaring rond
techniek, gebruik, en marketing. De gebruiker van de ICT-toepassingen
staat centraal. Vanuit die optiek zou een schat van kennis en ervaring
zijn opgebouwd over de (eindgebruikers)markt die gedocumenteerd is en
ter beschikking staat van een ieder die met de introductie van nieuwe
internet-diensten aan de gang wil.

Cyburg richt zich alleen op toepassingen van ICT en niet op de benodigde
infrastructuur. Desondanks staat Cyburg ook aan de wieg van de discussie
in het Amsterdamse gemeentebestuur over het aanleggen van Glas naar de
meterkast <http://nl.wikipedia.org/wiki/Glas_naar_de_meterkast>: een
glasvezelnetwerk <http://nl.wikipedia.org/wiki/Glasvezel> naar alle
woningen, en bedrijven. Een van de projecten die Cyburg heeft ontwikkeld
is het zogeheten Emailboek <http://nl.wikipedia.org/wiki/Emailboek>.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/7d4c22a6/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/7d4c22a6/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list