[OSM-talk-nl] tracks via www.gpscoordinaten.nl

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Thu May 24 16:24:56 BST 2007


Hallo!

Ik vond op

http://www.gpscoordinaten.nl

een hele lijst met allerlei soorten tracks. Deze zijn misschien leuk om
te gebruiken om de OSM kaart op te krikken, is het een idee om met de
organisatie achter deze site contact te zoeken om gegevens uit te wisselen?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/a8476347/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/a8476347/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list