[OSM-talk-nl] tracks via www.gpscoordinaten.nl

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Thu May 24 16:27:10 BST 2007


Idem voor deze?

http://www.gpstracks.nl/


Milo van der Linden schreef:
> Hallo!
>
> Ik vond op
>
> http://www.gpscoordinaten.nl
>
> een hele lijst met allerlei soorten tracks. Deze zijn misschien leuk
> om te gebruiken om de OSM kaart op te krikken, is het een idee om met
> de organisatie achter deze site contact te zoeken om gegevens uit te
> wisselen?
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>   

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/2a85b609/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/2a85b609/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list