[OSM-talk-nl] ubercoole feature in de laatste josm

Richard van der Weerd richard at mobile-science.nl
Thu May 24 20:39:50 BST 2007


't Ging in dit plaatje meer om de manier van 'tags' aan een 'way' toe te
voegen.

Programma is Windows gebaseerd (C# tot mijn eigen spijt), maar als er veel
belangstelling is voor het op deze manier invoegen van veel gebruikte tags
die voor navigatiesystemen nodig zijn, dan wil wel kijken of ik hem kan
ombakken naar een Windows en Linux versie die ook rechtstreeks met de
OSM-database communiceert. Het renderen zal ik dan ook onder de loep nemen.

Richard

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
[mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org]Namens Stefan de Konink
Verzonden: donderdag 24 mei 2007 20:29
Aan: OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] ubercoole feature in de laatste josm


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Richard van der Weerd schreef:
> En als het er nou eens uit zou zien als op het plaatje in de bijlage?


Nu nog een Linux versie? Overigens rendering ziet er aardig uit, heeft
wellicht nog een beetje antialiassing nodig.


Stefan
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.4 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGVdmGYH1+F2Rqwn0RCm5wAKCH/TK/htoDGaoeBvrpHDYzcc0FtACeOhkS
Wbyhy6EO9rTT+2ZWhRtQbpM=
=Uyx1
-----END PGP SIGNATURE-----

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl

More information about the Talk-nl mailing list