[OSM-talk-nl] ubercoole feature in de laatste josm

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Thu May 24 20:43:23 BST 2007


On Thu, 24 May 2007, Richard van der Weerd wrote:

> 't Ging in dit plaatje meer om de manier van 'tags' aan een 'way' toe te
> voegen.
>
> Programma is Windows gebaseerd (C# tot mijn eigen spijt), maar als er veel
> belangstelling is voor het op deze manier invoegen van veel gebruikte tags
> die voor navigatiesystemen nodig zijn, dan wil wel kijken of ik hem kan
> ombakken naar een Windows en Linux versie die ook rechtstreeks met de
> OSM-database communiceert. Het renderen zal ik dan ook onder de loep nemen.

Je kunt ook even kijken of het onder Mono werkt :) Verder een perfect
initiatief om meer software te maken :)


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list