[OSM-talk-nl] ubercoole feature in de laatste josm

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Thu May 24 22:47:21 BST 2007


C# is voor een front end prima, maar er dll's (en so's onder bakken die
in C++ geschreven zijn is misschien een optie?)

p.s. ik heb net een OSM parser geschreven in vb.net, verwerkt een osm
bestand tot collections en objects en verzorgt de weergave met behulp
van de MapWinGIS (open source .net GIS component). Als de MapWinGIS
component onder de 0.5 graad is ingezoomd wordt de knop actief en wordt
de map gedownload vanaf de OSM server.

Ik wil deze code wel even omzetten naar C#, kun je kijken of je er wat
mee kunt?

Richard van der Weerd schreef:
> 't Ging in dit plaatje meer om de manier van 'tags' aan een 'way' toe te
> voegen.
>
> Programma is Windows gebaseerd (C# tot mijn eigen spijt), maar als er veel
> belangstelling is voor het op deze manier invoegen van veel gebruikte tags
> die voor navigatiesystemen nodig zijn, dan wil wel kijken of ik hem kan
> ombakken naar een Windows en Linux versie die ook rechtstreeks met de
> OSM-database communiceert. Het renderen zal ik dan ook onder de loep nemen.
>
> Richard
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
> [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org]Namens Stefan de Konink
> Verzonden: donderdag 24 mei 2007 20:29
> Aan: OpenStreetMap NL discussion list
> Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] ubercoole feature in de laatste josm
>
>
> Richard van der Weerd schreef:
> > En als het er nou eens uit zou zien als op het plaatje in de bijlage?
>
>
> Nu nog een Linux versie? Overigens rendering ziet er aardig uit, heeft
> wellicht nog een beetje antialiassing nodig.
>
>
> Stefan

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/14fdb649/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070524/14fdb649/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list