[OSM-talk-nl] Bulk upload naar OSM / adresnummering

Zoran Kovacevic zoran at kovacevic.nl
Mon May 28 22:34:54 BST 2007


> NB. mijn schema voor het taggen van wegen:
> Ax(x): motorway, bv A7, A28
> Nx(x):  primary, bv N33, N7
> N3xx: secondary, bv N360 (Groningen Delfzijl), N371 (Drentse hoofdvaart)
> N8xx, N9xx: tertiary, bv N860 (Haren Waterhuizen), N994 (Zuidwolde Bedum)
> niet genummerd, doorgaande weg: tertiary (bv Assen Vries)
> niet genummerd, landbouwwegen: unclassified (bv Paddepoelsterweg, een
>  deel van Pieterpad)
> niet verhard: track, met fietspad ernaast (schelpenpaadje) extra tag 
> cycleway=track.
> 
> Beslissen tussen tertiary en unclassified is soms lastig.
> Dit is gebaseerd op wat ik in Groningen en Drenthe tegenkom. Schiet u 
> maar als
> het anders moet..

Ik hoop dat je dit wilt vastleggen in de wiki, zodat we consensus kunnen 
bereiken over het toepassen van de beschikbare features in het 
Nederlandse domein :)

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:Map_Features
More information about the Talk-nl mailing list