[OSM-talk-nl] Vraagje over JOSM en tracks

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 30 22:32:05 BST 2007


Christ van Willegen schreef:

In JOSM zitten bij sommige knopjes kleine zwarte pijltjes in een wit
vierkant. Als je hier op drukt zul je zien dat er extra opties onder
zitten. Zo kun je de knop "Add node" veranderen in

 "Add node into segment" plaats een node midden in een segment en/of way

"Add node and connect" selecteer eerst de node waaruit je wilt verder
trekken. Eindigt er een way op deze node, dan teken je in een keer de
way verder door, en anders is elke klik met de linkermuisknop een nieuwe
node + segment in een keer.

Dit werkt al een stuk sneller, succes!


Ik laad mijn tracks nooit up, maar verwerk ze in mijn lokale JOSM tot
nodes en segmenten. Het zomaar inlezen van tracks vind ik linke soep
omdat je nooit helemaal op het midden van de weg rijdt, er verstoring
optreed met name in dicht bebouwde gebieden en omdat er af en toe door
verlies van de fix rare punten tussen staan. Dus.. track openen in JOSM
en overtekenen die hap werkt beter.
> Hallo,
>
> ik ben alweer een tijdje aan het proberen om JOSM onder de knie te
> krijgen. Ik vraag me af of ik telkens aan het klungelen ben, of dat
> jullie dezelfde problemen hebben als ik: Is er een makkelijke manier
> om een nieuwe node toe te voegen aan een reeds bestaande way? Tijdens
> het mappen kom ik er wel eens achter dat ik een zijstraat over het
> hoofd heb gezien, die ik dan de volgende keer toe moet voegen. Om dat
> goed te doen, heb ik een node nodig die op beide ways ligt (toch?), en
> ik ben nu steeds aan het klooien met 'split way', 'new node',
> segmentjes trekken, die weer aan een way hangen enzo. Klinkt erg
> onhandig... kan dat anders?
>
> Daarnaast heb ik een paar rare afwijkingen in tracks zitten (lijkt het
> wel), die wil ik dus niet zonder meer uploaden. Wil er iemand eens
> naar kijken, dan zet ik ze on-line.
>
> Groeten,
>
> Christ van Willegen
>   


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070530/1db92b9a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list