[OSM-talk-nl] [Fwd: RE: Zonedata / Openstreepmap.org] -> Zonedata is binnen!

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Thu May 31 13:18:37 BST 2007


Ja!

Ik zal hem in de 3DSite ideeenbus toevoegen!

Top dat je me wakker schud Stefan!

Stefan de Konink schreef:
> Martijn van Exel schreef:
> > Super. Dit zijn de zonegegevens van het streekvervoer? Het is
> > natuurlijk wel zo dat die met de landelijke invoering van de
> > OV-chipkaart obsolete worden, non?
>
> Wist je dat ik daar eigenlijk pas vandaag aan dacht? In ieder geval,
> kunnen we nu leuke vergelijkings tooltjes maken hoe duurder of hoe
> goedkoper de OVChip nu is ;)
>
> Milo!! *** Een toepassing *** ;)
>
>
> Stefan
>

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070531/52eac075/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list