[OSM-talk-nl] trein stations

Myckel Habets myckel at sdf.lonestar.org
Tue Oct 2 19:33:49 BST 2007


Het is me sinds de import van de AND data opgevallen dat er wegen lopen
naar ieder station, ook waar dit in werkelijkheid niet het geval is.

Een voorbeeld:
http://www.informationfreeway.org/?lat=50.872363991713584&lon=5.79697125761057&zoom=17&layers=B000F000

Vanaf proviciale weg St. Gerlach loopt een weg naar het station. In
werkelijkheid zal je met de auto door een aantal huiskamers en tuinen
moeten als je die weg wilt volgen en is het station op de normale manier
via de stationsweg te benaderen.

Nu zijn mijn vragen: 
- Wat is de eigenlijke functie van die weg (waarom staat hij in de AND
gegevens)?
- Kan hij zonder problemen verwijderd worden (toepassingen die ervan
afhankelijk zijn) en is dit gewenst (betere correctheid met de
werkelijkheid)?
- Indien deze weg niet verwijderd mag worden, kan hij omgelegd worden
(via de stationsweg in dit geval)?

Groeten,

Myckel (die daar vaak genoeg gemapped heeft)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20071002/b2dfc334/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list