[OSM-talk-nl] trein stations

Myckel Habets myckel at sdf.lonestar.org
Wed Oct 3 15:49:33 BST 2007


On Wed, 3 Oct 2007 11:01:24 +0200
"Lex Tiekink" <lex.tiekink at and.com> wrote:

> Hallo Myckel,
> 

Hoi Lex,

> 
> Dit zijn zgn. virtuele verbindingen, om het wegennetwerk met het
> railnetwerk te verbinden. Ze kunnen inderdaad gebruikt worden voor
> routering. Ze hebben een speciaal type en horen niet op de kaart
> gerenderd te worden. Ik adviseer om ze in de database te laten, maar
> op de kaart laten zien lijkt me geen goed idee.
> 

Is het nodig om deze aan een bepaalde weg te hangen (zoals primaire of
secondaire weg)? Zou mijn voorbeeld dan ook niet beter aan de
Stationsweg verbonden kunnen worden (in dit geval lijkt me de routering
niet helaal te kloppen aangezien het station niet direct vanaf de weg
waaraan hij nu "hangt" (St. Gerlach) te bereiken is)? Of maakt dat niet
zoveel uit?

> Met vriendelijke groet,
> 
> 
> Lex Tiekink
> AND Automotive Navigation Data
> 

Groeten,

Myckel


> -----Original Message-----
> From: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
> [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org] On Behalf Of Eugene van
> der Pijll Sent: dinsdag 2 oktober 2007 21:06
> To: OpenStreetMap NL discussion list
> Subject: Re: [OSM-talk-nl] trein stations
> 
> Myckel Habets schreef:
> > Het is me sinds de import van de AND data opgevallen dat er wegen
> > lopen naar ieder station, ook waar dit in werkelijkheid niet het
> > geval is.
> > 
> > Nu zijn mijn vragen: 
> > - Wat is de eigenlijke functie van die weg (waarom staat hij in de
> > AND gegevens)?
> 
> Ik weet niet waarom AND die erin heeft gestopt, maar het zou handig
> kunnen zijn met routering, bijv. als je een reis half met de
> trein en half lopend of met de fiets of auto doet, kan je 'm door die
> verbindingsweg toch als 1 doorlopende route zien.
> 
> > - Kan hij zonder problemen verwijderd worden (toepassingen die ervan
> > afhankelijk zijn) en is dit gewenst (betere correctheid met de
> > werkelijkheid)?
> 
> Wat mij betreft lossen we de routering anders op; als AND deze routes
> wil behouden zijn ze makkelijk genoeg er weer in te zetten, denk ik.
> Ik zou ze weghalen.
> 
> groeten,
> Eugene
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20071003/76cfc965/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list