[OSM-talk-nl] Watersnoodramp

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Fri Oct 12 16:32:45 BST 2007


Martijn van Oosterhout wrote:
> On 10/12/07, Maarten Deen <mdeen at xs4all.nl> wrote:
>> Zijn er oorzaken voor die renderproblemen aan te wijzen? Komt het
>> misschien door een te groot aantal ways (in de AND data wordt bij
>> een weg een volgende way gestart als er een zijweg is) of ligt het
>> aan ways met te veel segmenten, of is het gewoon een probleem van
>> teveel data?
> 
> Voor blauwe tegels is het simpelweg meestal dat de rivieren niet 
> gesloten zijn. Als het natural=coastline is moet alles aanmekaar 
> sluiten. Bij natural=water moeten de wegen gesloten zijn. D.w.z als
> je het selecteert gaat het wit helemaal rond. Een kant open mag niet.

Dat bedoelde ik niet. Ik heb soms de indruk dat een tile naar een 
renderer is gegaan en dat die toch niet gerenderd is.

Maarten

More information about the Talk-nl mailing list