[OSM-talk-nl] Comparing Maps

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Mon Oct 15 14:02:28 BST 2007


Op 15-okt-2007, om 14:17 heeft Hans Bakker het volgende geschreven:

> Beste Gert en anderen,
>
> dankjewel voor dit welkom.
> Wat vragen betreft: in hetzelfde mailtje als waarin ik me voorstelde
> stonden onderaan meteen een aantal opmerkingen als antwoord op het
> mailtje waarop ik reply'de. Volgens mij stonden ze er alleen nogal
> onopvallend tussen, maar het ging om het volgende:
>
> Als je kijkt op openstreetmap.org zie je dat de plaatsnamen in een
> rare volgorde van zoomlevels weergegeven worden. Je zou verwachten dat
> als de kaart helemaal uitgezoomd is, alleen de grote steden
> weergegeven worden en de kleinere steden / dorpen pas als er meer
> ingezoomd wordt. Nu wordt bijvoorbeeld Amsterdam vanaf zoomlevel 4
> (http://openstreetmap.org/? 
> lat=52.36496100568144&lon=4.928030605041738&zoom=4&layers=B0F)
> weergegeven (niet raar), maar als er dan verder wordt ingezoomd
> (zoomlevel 6) verdwijnt Amsterdam, terwijl een plaatsje als Emmen
> opeens wel op de kaart staat . Bij zoomlevel 7 staat Amsterdam nog
> steeds niet op de kaart, maar Haarlem wel. Als er dan een keer
> ingezoomd wordt verdwijnt Haarlem weer van de kaart en verschijnt
> Amsterdam. Zo'n volgorde (en dat er plaatsen 'verdwijnen' als er
> ingezoomd wordt) is gewoon raar.
>

Dit verschijnsel is slechts ten dele terug te voeren op de OSM-data, 
en in belangrijker mate op de rendering engine (die de transformatie 
van geodatabase naar visuele informatie maakt). In zo'n renderer kun 
je via een stelsel van regels en eigenschappen aangeven hoe de 
geodata moet worden gevisualiseerd: kleuren, lijndiktes, omrandingen, 
etc. maar ook de labeling. Dit is een belangrijk en complex gedeelte 
van de visualisatie om meerdere redenen:
* Het is wenselijk dat labels met het object meelopen (in het geval 
van een lijn)
* Je hebt te maken met verschillende zoomniveaus en dus met de 
noodzaak tot generalisatie.
* De hedendaagse mapping clients werken bijna allemaal met tiling, 
waardoor je rekening moet houden met een nette afwerking aan de 
randen van de tiles en het voorkomen van dubbele labels.
Openstreetmap gebruikt volgens mij OsmaRenderer om tiles te maken 
voor de mapserver, een overzicht van de regels staat op de wiki[1] 
(om een indruk te geven).

[1] http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Osmarender/Rules

Martijn

More information about the Talk-nl mailing list