[OSM-talk-nl] Comparing Maps

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Mon Oct 15 17:43:17 BST 2007


Hans Bakker schreef:
> Als je kijkt op openstreetmap.org zie je dat de plaatsnamen in een
> rare volgorde van zoomlevels weergegeven worden. Je zou verwachten dat
> als de kaart helemaal uitgezoomd is, alleen de grote steden
> weergegeven worden en de kleinere steden / dorpen pas als er meer
> ingezoomd wordt.

Een probleem hierbij is dat de renderer niet precies weet welke steden
het belangrijkst zijn. De plaatsen worden enkel ingedeeld in cities,
towns, villages en hamlets, maar dat bijv. Amsterdam belangrijker is dan
Haarlem kan je daarmee niet aangeven. Er is een tag voorgesteld voor de
bevolkingsaantallen (zie
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features/Population);
daarmee zou dit in principe opgelost kunnen worden.

> Verder viel het me op dat er geen spatie staat tussen 'Den' en 'Haag'
> van Den Haag (er staat nu DenHaag op de kaart). Kan je dat veranderen
> met JOSM?

Ja, maar het is foutgegaan voor alle plaatsnamen met een spatie, dus dat
kan je beter geautomatiseerd doen. Bovendien is het nogal een klus om de
nodes met de plaatsnaam te vinden.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list