[OSM-talk-nl] Boundary=administrative?

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Wed Oct 17 18:52:10 BST 2007


Ik zie bij een paar provinciegrenzen dat de tag boundary=administrative 
is toegevoegd.
Is het de bedoeling die ook bij gemeentegrenzen toe te voegen?

Maarten
More information about the Talk-nl mailing list