[OSM-talk-nl] OpenStreetMap kaart van Nederland voor Garmin GPS

Daniel Paulus daan at dutch-identity.com
Fri Oct 19 11:10:08 BST 2007


Hoe groot is het bestand? Messchien dat ik je bandbreete kan doneren als je de downloads niet aan kan. 

Daniel

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: Lambertus <osm at na1400.info>
Verzonden: vrijdag 19 oktober 2007 10:35
Aan: OpenStreetMap NL discussion list <talk-nl at openstreetmap.org>
Onderwerp: [OSM-talk-nl] OpenStreetMap kaart van Nederland voor Garmin GPS

Sinds de import van de AND data is het gebruik van op OSM data 
gebaseerde kaarten veel interessanter geworden. Niet alleen voor mappers 
maar ook voor eindgebruikers.

Ik heb daarom een Garmin kaart van Nederland gemaakt met behulp van 
Mkgmap en ben van plan deze regelmatig te verversen.

De kaart kan rechtstreeks gedownload worden van de volgende lokatie: 
http://download.na1400.info/osm/garmin/gmapsupp.img
(Deze lokatie kan veranderen afhankelijk van de hoeveelheid downloads)

Voor meer informatie (met aktuele download lokatie): 
http://osm.na1400.info/viewtopic.php?id=286

Veel plezier ermee.

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl


More information about the Talk-nl mailing list