[OSM-talk-nl] OpenStreetMap kaart van Nederland voor Garmin GPS

Ben Companjen bencompanjen at gmail.com
Fri Oct 19 11:23:55 BST 2007


Misschien is een torrentsysteem iets? Ik share wel :)

Ben

On 19/10/2007, Daniel Paulus <daan at dutch-identity.com> wrote:
>
> Hoe groot is het bestand? Messchien dat ik je bandbreete kan doneren als
> je de downloads niet aan kan.
>
> Daniel
>
> ----- Oorspronkelijk bericht -----
> Van: Lambertus <osm at na1400.info>
> Verzonden: vrijdag 19 oktober 2007 10:35
> Aan: OpenStreetMap NL discussion list <talk-nl at openstreetmap.org>
> Onderwerp: [OSM-talk-nl] OpenStreetMap kaart van Nederland voor Garmin GPS
>
> Sinds de import van de AND data is het gebruik van op OSM data
> gebaseerde kaarten veel interessanter geworden. Niet alleen voor mappers
> maar ook voor eindgebruikers.
>
> Ik heb daarom een Garmin kaart van Nederland gemaakt met behulp van
> Mkgmap en ben van plan deze regelmatig te verversen.
>
> De kaart kan rechtstreeks gedownload worden van de volgende lokatie:
> http://download.na1400.info/osm/garmin/gmapsupp.img
> (Deze lokatie kan veranderen afhankelijk van de hoeveelheid downloads)
>
> Voor meer informatie (met aktuele download lokatie):
> http://osm.na1400.info/viewtopic.php?id=286
>
> Veel plezier ermee.
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>-- 
de Campusomroep: op en achter UTV en Uradio! www.campusomroep.nl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20071019/ec7d964a/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list