[OSM-talk-nl] Financiën

Berend Dekens berend at cyberwizzard.nl
Wed Oct 24 11:53:03 BST 2007


Heb ook maar direct de snelheden getest, vreemd genoeg is de VM sneller
dan de host... Zal wel door caching e.d. komen:

De fysieke host machine (de enige SuperMicro machine in het Dell park):
/dev/sda:
Timing cached reads:  1898 MB in 2.00 seconds = 949.00 MB/sec
Timing buffered disk reads: 150 MB in 3.03 seconds = 49.50 MB/sec

/dev/sda:
Timing cached reads:  1912 MB in 2.00 seconds = 956.00 MB/sec
Timing buffered disk reads: 148 MB in 3.03 seconds = 48.84 MB/sec

Een van de 2 virtuele hosts:
/dev/sda:
Timing cached reads:  1816 MB in 1.99 seconds = 911.35 MB/sec
Timing buffered disk reads: 162 MB in 3.13 seconds = 51.69 MB/sec

/dev/sda:
Timing cached reads:  1730 MB in 1.99 seconds = 867.87 MB/sec
Timing buffered disk reads: 228 MB in 3.02 seconds = 75.48 MB/sec

Dus die snelheid is dik in orde :-)

Groeten,
Berend

Lambertus schreef:
> Hoe zit het dan met zeer I/O intensieve applicaties? Want daarvan hebben 
> we hier ook een paar in een VMWare omgeving (op Debian Linux met dual 
> Opterons en hardware RAID-5) en dat is beduidend langzamer dan 
> rechstreeks op het host besturingssysteem. Dan bedoel ik niet 10% 
> langzamer maar 1/10 van wat op de host mogelijk is.
>
> Werken met de planet.osm is namelijk behoorlijk I/O intensief...
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>  


More information about the Talk-nl mailing list