[OSM-talk-nl] fietspad in Amsterdam

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Thu Oct 25 18:30:20 BST 2007


Ik denk dat het een consistentere dataset zou opleveren als je een 
way zou hebben met als kenmerk dat er aan één dan wel aan beide 
zijden een vrijliggend fietspad aan ligt. Het fietspad vormt namelijk 
samen met de weg een eenheid. Als de weg in de toekomst zou worden 
verlegd, wordt het fietspad ook verlegd.
Ik denk dat het ook mooiere resultaten op kan leveren bij het 
renderen als de weg en het fietspad als één lijn worden gedefinieerd. 
Het eindresultaat krijgt, lijkt mij, een mooier en consistenter 
uiterlijk als die twee eenheden uit hetzelfde lijnstuk worden gerenderd.
Voor eventuele routering of andere doeleinden waarvoor je zou moeten 
weten of er al dan niet gefietst kan worden maakt het volgens mij 
geen verschil.
Aangezien Nederland relatief veel van dit soort wegprofielen heeft, 
zouden we hier het voortouw in moeten nemen (als dat nog niet is 
genomen).

Martijn

Op 25-okt-2007, om 19:00 heeft Lambertus het volgende geschreven:

> Op dit soort vragen is in het verleden altijd gereageerd met: map 
> alles zo
> nauwkeurig mogelijk. Fietspaden die los liggen van de rijbaar horen 
> dus een
> eigen way te krijgen imho. Tenminste dat doe ik :)
>
> ----- Original Message -----
> From: "Eugene van der Pijll" <eugene at vanderpijll.nl>
> To: "OpenStreetMap NL discussion list" <talk-nl at openstreetmap.org>
> Sent: Thursday, October 25, 2007 18:35
> Subject: Re: [OSM-talk-nl] fietspad in Amsterdam
>
>
> ante at ffii.org schreef:
>> Het is overigens ook de vraag of het nodig is dit fietspad weer te 
>> geven.
>> In Amsterdam is zo ongeveer overal te fietsen. Bij steeds meer 
>> straten
>> worden de fietspaden los gelegd. Maar om die nu overal ook apart 
>> op de
>> kaart te zetten komt mij vrij overbodig over, zeker in een stedelijke
>> situatie.
>
> In Den Haag is het zo, dat in de woonwijken je bijna overal wel met de
> auto heen kan. Dat we alle straten op de kaart willen hebben, is dus
> eigenlijk ook overbodig.
>
> Eugene
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl

More information about the Talk-nl mailing list