[OSM-talk-nl] fietspad in Amsterdam

Ante Wessels ante at ffii.org
Fri Oct 26 12:45:04 BST 2007


On Thursday 25 October 2007 19:30:20 Martijn van Exel wrote:
> Ik denk dat het een consistentere dataset zou opleveren als je een
> way zou hebben met als kenmerk dat er aan één dan wel aan beide
> zijden een vrijliggend fietspad aan ligt. Het fietspad vormt namelijk
> samen met de weg een eenheid. Als de weg in de toekomst zou worden
> verlegd, wordt het fietspad ook verlegd.

Andere voordelen:
- In Amsterdam wordt van veel wegen het profiel aangepast. De fietspaden 
worden vrijliggend gemaakt. In zulke gevallen moeten er dan extra ways 
getekend worden (veel werk) of alleen de tags aangepast (makkelijker, bij 
meervoudige selectie 1 handeling).
 - Als wegen met vrijliggende fietspaden kruisen heb je in het ene geval 1 
node als kruispunt, in het andere geval 9. Deze 9 moeten goed getekend 
worden, anders wordt het beeld een zootje. Het is heel veel meer werk. De 
vectortekening wordt ook behoorlijk gecompliceerd. Hoe goed blijft de kaart 
te onderhouden?


> Aangezien Nederland relatief veel van dit soort wegprofielen heeft,
> zouden we hier het voortouw in moeten nemen (als dat nog niet is
> genomen).

Ik zie het ook meer als een profiel dan als extra wegen. Dit geldt vooral in 
de stad, buiten de bebouwde kom kan de situatie anders zijn omdat er meer 
ruimte is. 

vriendelijke groet,
cordialmente,

Ante
More information about the Talk-nl mailing list