[OSM-talk-nl] fietspad in Amsterdam

Martijn openstreetmap at panman.nl
Fri Oct 26 13:07:07 BST 2007


Ik vind het ook gewoon onlogisch staan in de kaart: een losliggend fietspad.
Ookal klopt dat strikt theoretisch wel, ik zie het toch meer als onderdeel
van de straat, dan als aparte entiteit.
Martijn.

On 10/26/07, Ante Wessels <ante at ffii.org> wrote:
>
> On Thursday 25 October 2007 19:30:20 Martijn van Exel wrote:
> > Ik denk dat het een consistentere dataset zou opleveren als je een
> > way zou hebben met als kenmerk dat er aan één dan wel aan beide
> > zijden een vrijliggend fietspad aan ligt. Het fietspad vormt namelijk
> > samen met de weg een eenheid. Als de weg in de toekomst zou worden
> > verlegd, wordt het fietspad ook verlegd.
>
> Andere voordelen:
> - In Amsterdam wordt van veel wegen het profiel aangepast. De fietspaden
> worden vrijliggend gemaakt. In zulke gevallen moeten er dan extra ways
> getekend worden (veel werk) of alleen de tags aangepast (makkelijker, bij
> meervoudige selectie 1 handeling).
> - Als wegen met vrijliggende fietspaden kruisen heb je in het ene geval 1
> node als kruispunt, in het andere geval 9. Deze 9 moeten goed getekend
> worden, anders wordt het beeld een zootje. Het is heel veel meer werk. De
> vectortekening wordt ook behoorlijk gecompliceerd. Hoe goed blijft de
> kaart
> te onderhouden?
>
>
> > Aangezien Nederland relatief veel van dit soort wegprofielen heeft,
> > zouden we hier het voortouw in moeten nemen (als dat nog niet is
> > genomen).
>
> Ik zie het ook meer als een profiel dan als extra wegen. Dit geldt vooral
> in
> de stad, buiten de bebouwde kom kan de situatie anders zijn omdat er meer
> ruimte is.
>
> vriendelijke groet,
> cordialmente,
>
> Ante
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20071026/03a1fd57/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list