[OSM-talk-nl] OpenStreetMap WMS server

Peter Peterse peter at peterse-uithuizen.com
Mon Oct 29 11:39:33 GMT 2007


Hallo Richard en de rest natuurlijk ook,

Een uitgebreidere handleiding dan
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Mapnik en dan het onderdeel
osm2pgsql heb ik nog niet beschikbaar. Ben er overigens al wel mee bezig.

Tot op heden maak ik gebruik van Milo's WMS server in combinatie met een
WMS van Rijkswaterstaat.
<http://www.xs4all.nl/~ppeterse/openstreetmap/index.html>

Zowel Milo's WMS als Rijkswaterstaat ondersteunen volgens de XML
EPSG:28992
<http://www.mapserv.nl/cgi-bin/mapserv.exe?map=E:\mapconfig\osm.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS>
<http://www.rijkswaterstaat.nl/services/geoservices/basispakket/nationaalwegenbestand?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS>

Maar als ik de eigenschappen van een plaatjes vanuit mijn voorbeeld
OpenLayer pagina opvraag staat er: SRS=EPSG%3A4326

Met als resultaat een "plat" samen gedrukt Nederland.

Alvast bedankt.

Peter.

More information about the Talk-nl mailing list