[OSM-talk-nl] OpenStreetMap WMS server

Richard Duivenvoorde rdmailings at duif.net
Mon Oct 29 12:08:57 GMT 2007


Hoi,
Je moet OpenLayers even vertellen dat je de kaart in 28992 wilt:
als je bijvoorbeeld op deze manier een map definieert:

map = new OpenLayers.Map('map', {
     'projection':'EPSG:28992',
     'units':'m',
     'maxExtent':new OpenLayers.Bounds(-20000,300000,300000,650000),
     'resolutions':[1, 2.5, 5, 10, 50, 100, 175, 256, 512],
     });

layer = new OpenLayers.Layer.WMS.Untiled( "Milo", 
"http://82.176.214.209/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/mappingworlds/service/ANDNL.map&version=1.1.1&service=WMS",
     {layers: 
'woonkern,Industrie,Recreatie,Industrie,Parken,Water,bos,Spoorwegen,Wegen,Stations,begraafplaats', 
'FORMAT':'png', 'transparent':'false'} );

map.addLayer(layer);
map.zoomToMaxExtent();

Krijg je dit soort url's:
http://82.176.214.209/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/mappingworlds/service/ANDNL.map&version=1.1.1&service=WMS&LAYERS=woonkern%2CIndustrie%2CRecreatie%2CIndustrie%2CWegen%2CSpoorwegen%2CParken%2CWater%2Cbos%2CStations%2Cbegraafplaats&FORMAT=png&TRANSPARENT=false&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=-272610%2C234425%2C546590%2C720825&WIDTH=1600&HEIGHT=950

en ziet nl er weer ok uit. (let niet op de laag(volgorde), even gauw bij 
elkaar gesprokkeld).

Richard

Peter Peterse wrote:
> Hallo Richard en de rest natuurlijk ook,
> 
> Een uitgebreidere handleiding dan
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Mapnik en dan het onderdeel
> osm2pgsql heb ik nog niet beschikbaar. Ben er overigens al wel mee bezig.
> 
> Tot op heden maak ik gebruik van Milo's WMS server in combinatie met een
> WMS van Rijkswaterstaat.
> <http://www.xs4all.nl/~ppeterse/openstreetmap/index.html>
> 
> Zowel Milo's WMS als Rijkswaterstaat ondersteunen volgens de XML
> EPSG:28992
> <http://www.mapserv.nl/cgi-bin/mapserv.exe?map=E:\mapconfig\osm.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS>
> <http://www.rijkswaterstaat.nl/services/geoservices/basispakket/nationaalwegenbestand?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS>
> 
> Maar als ik de eigenschappen van een plaatjes vanuit mijn voorbeeld
> OpenLayer pagina opvraag staat er: SRS=EPSG%3A4326
> 
> Met als resultaat een "plat" samen gedrukt Nederland.
> 
> Alvast bedankt.
> 
> Peter.
> 
> 
> 

More information about the Talk-nl mailing list