[OSM-talk-nl] Financiën

Lambertus osm at na1400.info
Mon Oct 29 11:41:02 GMT 2007


Martijn van Exel wrote:
> Ha allen,
> 
> Ik kom pas medio deze week toe aan het maken van een verslagje in tekst.
> 
> Ondertussen zet ik de ruwe mindmaps van de vergaderingen al online,  
> zodat iedereen een idee kan krijgen van wat er zoal bediscussieers is:
> 
> De meeting van zaterdagochtend:
> <http://www.xs4all.nl/~exel0/osm/OSM%20Zaterdag%2028%20oktober.pdf>
> 
> De meeting van zaterdagmiddag waarin we in kleiner verband hebben  
> gesproken over de doelen voor 2008
> <http://www.xs4all.nl/~exel0/osm/Doelen%202008.pdf>
> 
> De meeting van zondagochtend, waar vooral is gesproken over servers en  
> (noodzaak voor) nieuwe sponsors:
> <http://www.xs4all.nl/~exel0/osm/OSM%20Zondag%2029%20oktober.pdf>
> 
Er valt me iets op in: http://www.xs4all.nl/~exel0/osm/Doelen%202008.pdf
Daarin wordt gesproken over het verbieden van commerciele toepassing van 
de OSM data. Mag ik vragen wat hier de gedachte achter is?

Ik vind het prima als iemand een commerciele toepassing zou maken. Dit 
is vrij algemeen in de OS community (bijv. Linux), zolang ze maar 
duidelijk aangeven dat ze van OSM gebruik maken. Een het liefst 
verbeteringen in de dataset ook terug geven, maar ik weet niet wat de 
huidige licentie daarover zegt. Zelfs Steve Coast heeft een commercieel 
project (soort Funda op OSM basis).
More information about the Talk-nl mailing list