[OSM-talk-nl] notulen mapping party (was: Financiën)

Zoran Kovacevic zoran at kovacevic.nl
Mon Oct 29 11:55:23 GMT 2007


> Er valt me iets op in: http://www.xs4all.nl/~exel0/osm/Doelen%202008.pdf
> Daarin wordt gesproken over het verbieden van commerciele toepassing van 
> de OSM data. Mag ik vragen wat hier de gedachte achter is?
> 
> Ik vind het prima als iemand een commerciele toepassing zou maken. Dit 
> is vrij algemeen in de OS community (bijv. Linux), zolang ze maar 
> duidelijk aangeven dat ze van OSM gebruik maken. Een het liefst 
> verbeteringen in de dataset ook terug geven, maar ik weet niet wat de 
> huidige licentie daarover zegt. Zelfs Steve Coast heeft een commercieel 
> project (soort Funda op OSM basis).

de constatering was dat de licentie het commercieel herdistribueren van 
OSM data bemoeilijkt. stel dat AND de NL set bevriest, controleert en 
finetuned om daarna te verkopen, dan wil de gebruikte cc licentie dat 
die wijzigingen ook cc zijn. dat zal invloed hebben op dit soort 
businesscases. en dat zou ecg belemmerend kunnen zijn.

n.b.: commerciele toepassingen maken is inderdaad wat het project juist 
nog succesvoller zal maken! dat moeten we dus stimuleren en zo veel als 
mogelijk belemmeringen weghalen. zo kwamen we uit op het opzetten van 
een (gesponsorde, snelle) tilesserver. we kunnen dan een vrij 
alternatief voor Google Maps mashups in de markt zetten met openlayers.

dus: helemaal eens met je punt, de notulen zijn nog niet uitgewerkt 
waardoor het lijkt alsof er iets anders staat :)
More information about the Talk-nl mailing list