[OSM-talk-nl] open source quadrocopter i.v.m. openaerialmap.org

Koen Huybrechts huybkoen at gmail.com
Tue Oct 30 14:27:10 GMT 2007


>>>>>> Hash: SHA512
>>>>>>
>>>>>> bas at softwarefreedomday.nl schreef:
>>>>>>       
>>>>>>> Hoi Talk'ers,
>>>>>>>
>>>>>>> Tijdens de Mapping-party dit weekend verwees ik, met dank aan
>>>>>>> Selene van
>>>>>>> Bliin , i.v.m. openaerialmap.org naar de Open Source quadrocopter.
>>>>>>>
>>>>>>> http://www.uavp.de/index.php/de
>>>>>>>        
Mja, naast de prijs, vraag ik me ook het nut af van dit toestel voor het 
hele mapping-project? Als ik goed gelezen heb op de site, dan is het 
enkel bedoeld om foto's te nemen...

koko

More information about the Talk-nl mailing list