[OSM-talk-nl] Fietsnodes

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Sun Apr 6 22:56:55 BST 2008


Sebastiaan Lampo schreef:
> - Ik was in de overtuiging dat je de wegen in een relatie niet moet
> splitsen omdat hij automatisch zou overgaan van de ene weg op de
> andere bij de kruispunten. maw: als ik een weg heb over nodes A-B-C
> met afsplitsing B-D en de fietsroute loopt als A-B-D, dat ik dan de
> volledige wegen A-C en B-D kon opnemen omdat hij bij het interpreteren
> ziet dat B het kruispunt is. Klopt dit?

Nee. Als je zowel de wegen ABC als BD opneemt in de route, hoe weet de
renderer dan dat de route A-B-D loopt, en niet C-B-D?

(Als de route nog langer is, bijvoorbeeld EABD, en de way EA onderweg
niet langs C komt, dan kan het natuurlijk wel automatisch...)

> Indien niet, moet ik dan effectief elke weg beginnen splitsen om die
> routes te doen kloppen?

Ja.

> Als ik zo'n weg splits moet ik hem eigenlijk
> opnieuw samenvoegen in een relatie, juist?

Nee. We voegen (nog) geen relaties toe voor wegen die logischerwijzze
bij elkaar horen, maar in OSM uit meerdere ways bestaan.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list