[OSM-talk-nl] map verfraaien

Lambertus osm at na1400.info
Tue Apr 8 10:10:32 BST 2008


Ik vul dit lijstje even aan... Een en ander zou nog wel wat verfijning 
kunnen gebruiken idd. Er wordt bijvoorbeeld wel onderscheid gemaakt 
tussen productie en natuurlijk bos maar niet tussen de boomsoorten 
(daarvan zijn er natuurlijk ook heel veel).

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Proposed_features/Crop
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Tag:natural%3Dwood

Rob wrote:
> als je dan toch bezig bent zou ik graag nog een extra tag zien voor type bos
> de officiele stafkaarten[1] geven dit ook weer
> - loofbos
> - naaldbos
> - gemengd bos
> 
> moet nog eens nagaan of we voor al deze typen een tagging hebben (denk het niet)
> a) weide met sloten
landuse=farm
farm=animal

> b) boomgaard
landuse=farm
farm=orchard

> c) heg, smalle houtrand
> d) boomkwekerij
landuse=farm
farm=greenery

> e) kassen
landuse=farm
building=yes

> f) bouwland
landuse=farm

> g) loofbos
landuse=wood
wood=deciduous

> h) naaldbos
landuse=wood
wood=conifers

> i) gemengd bos
landuse=wood
wood=mixed

> j) griend
?? (bijv. Biesbosch)

> k) heide
natural=heath

> l) zand
natural=beach ??

> m) dras en riet
natural=marsh

More information about the Talk-nl mailing list