[OSM-talk-nl] Gemeente grenzen

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Tue Apr 8 21:28:42 BST 2008


peter welten schreef:
> Ik ben bezig een programma te schrijven om de OSM data te gerbuiken voor 
> navigatie (routing etc).  Als input gebruik ik een uitsnede van de OSM 
> dump (XML formaat). Bij het zoeken naar steden (om straatnamen daarin te 
> vinden) stuit ik op een aantal problemen. De plaatsen zoek ik mbv 
> boundary=administrative en admin_level=8 in de way's.

Dat gaat niet helemaal goed. Straatnamen zijn gedefinieerd binnen
"woonplaatsen". Welk gebied er onder een woonplaats valt, wordt door een
gemeente vastgesteld in een raadsbesluit (google op "woonplaatsgrens",
en je komt een hoop van die besluiten tegen), en beheerd door TNT post.

Er vallen meestal meerdere woonplaatsen binnen 1 gemeente, dus aan de
gemeentegrenzen heb je meestal niets. Het komt nog wel eens voor dat 1
straatnaam 2x binnen een gemeente voorkomt, maar nooit 2x binnen een
woonplaats. Voorbeeld: de gemeente Leidschendam-Voorburg bestaat uit 2
woonplaatsen, en zowel in L als in V komt de Koningin Wilhelminalaan
voor. En dat zijn echt twee aparte wegen!

Eigenlijk heb je dus woonplaatsgrenzen nodig, en niet gemeentegrenzen.
Helaas staan die eerste nog niet in OSM... ("woonplaatsgrenzen" is iets
anders dan de randen "bebouwde kom"!)

> Voor het 
> nederlandse gebied werkt dit vrij goed, maar heb ik bv 2 definities van 
> Almere, 2 van amsterdam, 20 van baarle-nassau, en 5 definities van 
> zwolle. Is er iemand die weet waarom sommige steden zovaak gedefinieerd 
> zijn?.

Amsterdam bestaat uit 2 losse stukken: Amsterdam Zuidoost is niet
verbonden met de rest van de stad. Het zijn dus twee polygonen. Waarom
Almere twee keer voorkomt weet ik niet. Baarle-Nassau heeft een stuk of
-tig enclaves, en een exclave; dat zijn dus ook allemaal polygonen.

> In het buitenland (stuk van belgie en duitsland) vind ik bijna helemaal 
> geen steden. Als ik in de XML kijk zie ik wel wat way's getagged met 
> boundary=administrative admin_level=8, maar dan zonder name=.... en met 
> left:.... right:..... Helaas lijken dat bijna altijd maar korte grens 
> fragmenten te zijn, en geen grens van een hele gemeente.

Gewoon nog niet af, denk ik.

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list