[OSM-talk-nl] map verfraaien

Koos van den Hout koos at kzdoos.xs4all.nl
Wed Apr 9 12:28:31 BST 2008


Quoting Rob who wrote on Wed 2008-04-09 at 13:05:

> ik zou de molen data ook gewoon erin zetten met een source referentie natuurlijk

> hoe gaan we verder met verzoek voor molendata ? koos wil jij dit
> verder regelen ?

Ik hou het contact ja. Nu de zaak loopt zal ik [Bestaande geodata
hergebruiken] ook even aanpassen.

Ik ben altijd voor zoveel mogelijk geautomatiseerde import en update
mogelijkheden (computers zijn beter in saai werk). Tips, urls daarvoor zijn
dus uiterst welkom.

                       Koos

-- 
The Virtual Bookcase, the site about books, book  | Koos van den Hout
news and reviews http://www.virtualbookcase.com/  | http://idefix.net/~koos/
PGP keyid DSS/1024 0xF0D7C263 or RSA/1024 0xCA845CB5| Fax +31-30-2817051
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080409/8b6db025/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list