[OSM-talk-nl] OV-map

Cartinus cartinus at xs4all.nl
Thu Apr 10 18:18:03 BST 2008


On Thursday 10 April 2008 14:56:19 Gert Gremmen wrote:
> network= lpt/rpt/npt     (local-regional-national / public transport)

Kunnen we die onduidelijke afkortingen niet beter meteen achterwege laten en 
doen wat Eugene ook voorstelde voor de fietsroutes:
	network=local/regional/national
Dat het public transport is blijkt al uit:
	route=bus/metro/train/tram/trolley

Ook meteen:
	operator=NS/GVU/Connexion/Veolia/...
noteren lijkt me een kleine moeite.

-- 
m.v.g.,
Cartinus
More information about the Talk-nl mailing list