[OSM-talk-nl] Gemeente grenzen

Theun theun.mail at gmail.com
Thu Apr 10 19:55:53 BST 2008


Hi Eugene,

@Peter,
De informatie die jij zoekt zit nu niet in de OSM-data. De woonplaatsen zul
je vrijwel allemaal vinden met de key:place met de waarde village of hoger
(geen hamlets). Maar de referentie tot de straten zit er niet in. Misschien
dat de AND-data nog extra info hierover bezit, niet alles is geïmporteerd.

@Eugene: Heb je enig idee waar je die woonplaatsgrenzen kan vinden? Per
gemeente info opvragen?

Een alternatief van woonplaatsgrenzen zou natuurlijk kunnen zijn per straat
aan te geven bij welke woonplaats die hoort. Maar is misschien niet zo
handig om dit per ''way'' als key toe te voegen. Een straat bestaat nu vaak
al uit heel veel stukjes 'ways' achter elkaar. Misschien een straat als
relatie van verschillende ways?
Of is dit vloeken in de kerk en willen we liever de kleine stukjes ways aan
elkaar knopen tot het overeenkomt met de straat. Dan zit je natuurlijk weer
met keys die je wilt toekennen aan onderdelen van die straat (bridge,
max_speed, etc)

Theun,


2008/4/10 Eugene van der Pijll <eugene at vanderpijll.nl>:

> peter welten schreef:
> > Bij het zoeken naar steden (om straatnamen daarin te
> > vinden) ...
>
> Nog 1 keer over "woonplaatsen": zullen we die toevoegen aan de
> administratieve niveaus in [[Key:boundary#Netherlands]]?
>
> Op dit moment hebben we admin_level=8 voor gemeenten, admin_level=10
> voor stadsdelen; woonplaatsen moeten daar tussenin, want zijn altijd
> deel van 1 gemeente, maar kunnen meerdere stadsdelen bevatten (zie
> gemeente Rotterdam, bevat o.a. woonplaatsen "Hoek van Holland" en
> "Rotterdam", waarvan de laatste weer onderverdeeld is in verschillende
> stadsdelen), dus admin_level=9 voor woonplaatsen?
>
> Eugene
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080410/80c6412c/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list