[OSM-talk-nl] Gemeente grenzen

Eugene van der Pijll eugene at vanderpijll.nl
Thu Apr 10 17:07:10 BST 2008


peter welten schreef:
> Bij het zoeken naar steden (om straatnamen daarin te 
> vinden) ...

Nog 1 keer over "woonplaatsen": zullen we die toevoegen aan de
administratieve niveaus in [[Key:boundary#Netherlands]]?

Op dit moment hebben we admin_level=8 voor gemeenten, admin_level=10
voor stadsdelen; woonplaatsen moeten daar tussenin, want zijn altijd
deel van 1 gemeente, maar kunnen meerdere stadsdelen bevatten (zie
gemeente Rotterdam, bevat o.a. woonplaatsen "Hoek van Holland" en
"Rotterdam", waarvan de laatste weer onderverdeeld is in verschillende
stadsdelen), dus admin_level=9 voor woonplaatsen?

Eugene
More information about the Talk-nl mailing list