[OSM-talk-nl] Fietskaart : heen en weer, weer en heen

Steven te Brinke s.tebrinke at student.utwente.nl
Fri Apr 18 13:24:23 BST 2008


Er is momenteel nog geen manier afgesproken om de verschillen tussen 
heen- en terugweg te taggen. Mijn voorstel zou zijn er één relatie van 
te maken en met behulp van de rollen van de elementen uit deze relatie 
aan te geven welke weg welke kant uit is:
de knooppunten krijgen als rol 'begin' en 'end' en de wegen die slechts 
voor één richting zijn bedoeld een 'forward' of 'backward' om aan te 
geven of het de heen- danwel de terugweg is. De rollen zijn optioneel, 
alleen als je 'forward' of 'backward' gebruikt, moeten 'begin' en 'end' 
natuurlijk wel gedefinieerd zijn. Op deze manier is goed te definiëren 
hoe de route daadwerkelijk loopt. Het goed zichtbaar maken op een kaart 
zal waarschijnlijk wel lastig zijn, dus als we willen dat mensen geen 
bordjes hoeven te lezen, moeten we daarop iets verzinnen.

Het lijkt mij goed om uiteindelijk een afspraak te maken en deze op de 
wiki te plaatsen, dus laat horen wat je er van vindt.

Steven


Gert Gremmen schreef:
> Bij het taggen van fietsroutes langs grote wegen, en vooral in steden
> is er een beduidend verschil (zoom 16) tussen heen en terugwegen:
> Kijk maar eens hier in Den Haag op een kruispunt:
>
> <http://tile.openstreetmap.nl/~rubke/fietskaart/index.html?zoom=16&lat=5
> 2.05046&lon=4.28589&layers=B00>
>
> Wat doen we nu, alleen taggen waar het verschilt, of de hele
> track 2x of erop vertrouwen dat de dames en heren fietsers meer
> dan stro in de kop hebben en dus ook de bordjes lezen... ????
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
> [mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org] Namens Rob
> Verzonden: donderdag 17 april 2008 18:10
> Aan: OpenStreetMap NL discussion list
> Onderwerp: [OSM-talk-nl] Milieuparken
>
> hoe taggen jullie een Milieupark ?
>
> beste wat ik kan vinden is amenity = recycling maar dit is alleen voor
> een node, area is echter meer van toepassing
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>   

More information about the Talk-nl mailing list