[OSM-talk-nl] Amsterdam, huizenblokken intekenen

Cartinus cartinus at xs4all.nl
Fri Apr 18 15:09:29 BST 2008


On Thursday 17 April 2008 11:59:14 Martijn van Exel wrote:
> Je ziet hier dat ik de volgende tags heb gebruikt:
>
> * houseno:left-min
> * houseno:left-max
> * houseno:right-min
> * houseno:right-max
>
> Wat left en right en min en max is wordt bepaald door de richting van
> de way.
> Left en right zijn de straatzijden, kijkend in de richting van de way.
> Min en max zijn de huisnummers aan het begin resp. aan het eind van de
> way, ook kijkend in de richting van de way. Merk op dat min dus groter
> dan max kan zijn.

Waarom noem je het min & max als je niet het hoogste en het laagste nummer in 
de tag wil stoppen?

Neem bijvoorbeeld:
begin & end
start & end
from & to
Deze hebben geen van allen het probleem dat je het één zegt terwijl je iets 
anders bedoelt.

-- 
m.v.g.,
Cartinus
More information about the Talk-nl mailing list