[OSM-talk-nl] Belangrijke wegen, primary of secondary

Freek freek_osm at vanwal.nl
Wed Apr 30 10:08:53 BST 2008


On Wednesday 30 April 2008, Gert Gremmen wrote:
> Met name de spitsing tussen N >400  (secondair)
> of N < 400 primair
> vindt ik wat arbitrair.

Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg#Nummering
"De minder belangrijke provinciale wegen hebben een nummer van 401 t/m 999." 
Alleen is dat waarschijnlijk "belangrijk" in absolute zin en het is sowieso 
de vraag wie en op welke gronden besluit wat voor nummer een weg krijgt.

> Ik vindt dat er in de grote steden toch wel veel primary
> wegen zijn, zonder dat duidelijk is waarom, cq
> waarom andere wegen van vergelijkbare grootte dat
> dan niet zijn.
>
> Misschien moeten we de wiki wijzigen ??

Ja, misschien kunnen we het stellen als: gebruik het N-nummer als richtlijn, 
maar schroom niet om daar vanaf te wijken als dit rare situaties oplevert 
(relatieve belangrijkheid ten opzichte van omliggende wegen).

-- 
Freek
More information about the Talk-nl mailing list