[OSM-talk-nl] Belangrijke wegen, primary of secondary

Gert Gremmen Administrator at ce-test.info
Wed Apr 30 11:05:01 BST 2008


Geef eens jullie opinie over de N470 bij zoetermeer :

http://tile.openstreetmap.nl/?zoom=14&lat=52.04123&lon=4.50826&layers=B0
00000F

Primary is rood secondary is geel
We zien hier 2 verschillende toewijzingen in de praktjk.
Even vanuit het visuele standpunt. 

(Voor de routers is een nader verhaal.
Zeker voor autorouters is het niet verstandig om primary in de stad
Te hebben, je bent zo 1 uur verder terwijl je op een unclassified
eromheen kunt.)


Gert

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: talk-nl-bounces at openstreetmap.org
[mailto:talk-nl-bounces at openstreetmap.org] Namens Stefan de Konink
Verzonden: woensdag 30 april 2008 11:43
Aan: OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Belangrijke wegen, primary of secondary

On Wed, 30 Apr 2008, Freek wrote:

> On Wednesday 30 April 2008, Stefan de Konink wrote:
> > On Wed, 30 Apr 2008, Gert Gremmen wrote:
> > > Misschien moeten we de wiki wijzigen ??
> >
> > Misschien moeten we voor de Nederlandse wegen de stylesheet
wijzigen? Ik
> > vind zelf dat vanuit semantisch oogpunt je geen dingen moet
veranderen om
> > ze visueel beter uit te laten komen.
>
> Zie de P.S. van mijn eerste mail. Maar wat zou je dan aan de
stylesheet willen
> wijzigen? En de semantiek is ook maar objectief toch?

Natuurlijk, maar als het een drukke/belangrijke weg is zou ik
persoonlijk
liever een 'dynamische' tag mee geven over het verkeer op de weg... dan
dat we afvallen van een standaard, wat is primary en wat is secondary.

Wat is de reden dat  je sommige wegen een hogere status wil meegeven?
Voor
de kaart lezer of de software die routepland?


Stefan


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
More information about the Talk-nl mailing list