[OSM-talk-nl] Hoe lokale kopie van planet up-to-date houden?

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Thu Mar 6 14:49:32 GMT 2008


Martijn Pannevis schreef:
> Martijn van Oosterhout wrote:
>> Doe ik iets fout bij het patchen van de planet file? Moet het mogelijk
>>>  zijn rsync te gebruiken zonder account? Of zijn er nog andere
>>>  alternatieven om een planet file up-to-date te houden? Is het up-to-date
>>>  houden van een mysql/pgsql database eenvoudiger/sneller?
>>>     
>> rsync kan werken zonder SSH, maar dan moet iemand een rsync server
>> opzetten,,en die is er niet...
>>   
> Gisteren zien langskomen op IRC of engelse dev: rsyncen van de planet 
> file schijnt slecht te werken.

Waarom geen planet server opzetten, die alle wijzigingen vanaf tijdstip 
X doorstuurt?


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list