[OSM-talk-nl] gevraagd: mapserver map file voor postgis osm2pgsql db?

Peter Peterse peter at peterse-uithuizen.com
Fri Mar 7 08:49:07 GMT 2008


> die basislaag is de nederland onderlaag. Die zul je zelf even ergens
> vandaan moeten vissen. Anders: vergeet die basis laag even (zet status
> even op 'on').

Ik heb de coastline van Martijn v O (als ik het goed heb.) gebruikt:
wget http://hypercube.telascience.org/~kleptog/processed_p.zip

De basis layer vervangen door:
LAYER
  NAME "world"
  TYPE POLYGON
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "coastlines/processed_p.shp"
  STATUS default
  CLASS
   color 242 239 233
  END
 PROJECTION
    "+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0
+y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs"
 END
END

> Hij draait bij mij op een mapserver 5.0 onder debian, maar ik denk dat
> 4.8 ook ok is, er zitten geen vreemde zaken in volgens mij.
Mapserever v4.6 werkt ook!!

Groeten,

Peter

More information about the Talk-nl mailing list