[OSM-talk-nl] Laten we lekker link gaan doen :) (Postcodes!)

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Wed Mar 12 17:26:59 GMT 2008


On Wed, 12 Mar 2008, Rob wrote:

> en hoe ver staan jullie met de postcodes?

We moeten deze week nog verder gaan.

Stefan

More information about the Talk-nl mailing list