[OSM-talk-nl] OpenStreetMap in HCCmagazine

Bas de Lange bas at softwarefreedomday.nl
Sun Mar 2 08:11:46 GMT 2008


Beste Talk'ers,

In de HCCmagazine tweede editie, maart 2008 wordt van pagina 18 t/m 23 
aandacht besteed aan digitale wegenkaarten, waarin ondermeer 
OpenStreetMap wordt genoemd met een aantal qoutes van Zoran, en een 
foutieve aanduiding van het Rotterdamse bedrijf AMD, (wat dus AND moet 
zijn). Het wordt in een aparte stukje behandelt.

Je kunt hier de HCCmagazine als pdf downloaden:
http://www.hccmagazine.nl/upload/HCC!magazine%20februari%202008.pdf

Bas!
More information about the Talk-nl mailing list