[OSM-talk-nl] OV layer op de NL server

Stefan de Konink skinkie at xs4all.nl
Sun Mar 16 12:53:48 GMT 2008


On Sun, 16 Mar 2008, Gert Gremmen wrote:

> Wie heeft er trek om en is  " capable of "
>
> een OV-layer aan de NL-server toe te voegen ??

De zone grenzen zitten er al in, dus het lijkt me voor de hand dat we
daarin verder gaan editen :)

hoe wil je het aanpakken? Iedere 'lijn' als eigen OVrelationship?

Stefan

More information about the Talk-nl mailing list