[OSM-talk-nl] JOSM validation errors

René Affourtit raffourtit at gmail.com
Fri Mar 21 15:15:33 GMT 2008


Hoi,

De Validator van JOSM nogal veel meldingen rondom de biesbosch.
Van sommige weet ik niet zeker hoe ik daar mee om moet gaan:

Duplicated nodes:
De hele grens tussen Zuid Holland en Noord brabant bestaat uit duplicated
nodes.
Nu staat bij Zuid-Holland dat deze opnieuw ge-importeerd is, blijkbaar is
daar wat mis mee gegaan.
Waarschijnlijk geldt dat dus ook voor de andere aangrenzende provincies. De
nodes gewoon mergen of neemt iemand het op zich om de hele grens te
controleren?

Unamed ways:
In de Nieuwe merwede liggen een heleboel ways met als enige tag: note='FIXME
previously unwayed segment' Ook weer allemaal op de provincie grens.Ik neem
aan dat deze verwijdered kunnen worden.

Crossing ways:
Veel zijtakken van water die maar met een (1) node aan het hoofdwater
hangen.
De 'losse' node selecteren en 'join node to way' zodat deze ook in het
hoofdwater opgenomen wordt? De waarchuwing wordt dan wel 'overlapping way',
maar dat klopt wel, de richting is dan andersom.


Rene
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20080321/be9964eb/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list