[OSM-talk-nl] Grenzen

Cartinus cartinus at xs4all.nl
Mon Mar 24 19:20:49 GMT 2008


On Friday 21 March 2008 16:51:41 Skywave wrote:
> De grenzen worden op dit moment redelijk vaak beschadigd. Daarom stel ik
> voor om alle grenzen opnieuw te importeren maar dan op een andere manier.
> Namelijk dezelfde manier als ze nu doen in Frankrijk. Dat is: Alle grenzen
> maar een keer uploaden, dus geen provincie, lands en gemeentegrenzen op
> elkaar. De grenzen maak je dan als relatie. Je krijgt dan een relatie met
> de Nederlandse grens, een relatie voor de provincie Noord-Brabant en een
> relatie voor de grensgemeente.
> Hiermee tackle je meerdere problemen, de onoverzichtelijke situatie met
> meerdere ways op elkaar, de imo moeilijke benaming van links en rechts en
> je krijgt een mooiere kaart omdat je niet de meerdere grenzen op elkaar
> hebt. Verder maakt het makkelijker om de hele grens te downloaden aangezien
> je dan alleen maar het nummer hoeft op te zoeken van de desbetreffende
> relatie.

Zondag wat bij mijn ouders in de buurt (Baarle-Nassau) rondgefietst. Ik ben nu 
bezig de verzamelde gegevens te verwerken. Het valt me op dat er daar 
inderdaad wat grens kwijt is. Het repareren daarvan laat ik maar liggen 
totdat er een éénduidige manier is van het aangeven van grenzen. De complexe 
situatie in Baarle roept alleen wel de vraag op: Hoe geef je enclaves en 
exclaves aan als je niet aangeeft wat er rechts en links van de grens ligt?

-- 
m.v.g.,
Cartinus
More information about the Talk-nl mailing list