[OSM-talk-nl] PostgreSQL op tile.openstreetmap.nl

Martijn van Oosterhout kleptog at gmail.com
Thu Mar 27 16:01:00 GMT 2008


On Thu, Mar 27, 2008 at 3:28 PM, Lambertus <osm at na1400.info> wrote:
> Dank voor de antwoorden. Nu heb ik beide methodes geprobeerd van zowel
>  Rob als Martijn maar krijg een authenticatie fout:
>
>  $ psql -U mapnik osm
>  psql: FATAL:  Ident authentication failed for user "mapnik"

Oeps, je was nog geen toegang gegeven voor de database. Zou nu goed moeten zijn.

Have a nice day,
-- 
Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
More information about the Talk-nl mailing list