[OSM-talk-nl] PostgreSQL op tile.openstreetmap.nl

Lambertus osm at na1400.info
Thu Mar 27 16:23:53 GMT 2008


Dat lijkt de oplossing te zijn. Dankje zeer!

Martijn van Oosterhout wrote:
> On Thu, Mar 27, 2008 at 3:28 PM, Lambertus <osm at na1400.info> wrote:
>> Dank voor de antwoorden. Nu heb ik beide methodes geprobeerd van zowel
>>  Rob als Martijn maar krijg een authenticatie fout:
>>
>>  $ psql -U mapnik osm
>>  psql: FATAL:  Ident authentication failed for user "mapnik"
> 
> Oeps, je was nog geen toegang gegeven voor de database. Zou nu goed moeten zijn.
> 
> Have a nice day,

More information about the Talk-nl mailing list