[OSM-talk-nl] PostgreSQL op tile.openstreetmap.nl

Peter Peterse peter at peterse-uithuizen.com
Thu Mar 27 20:51:51 GMT 2008


Ik weet niet of de informatie voor de CPU correct is (virtueel) maar 
normaal kun je informatie halen uit:
/proc/cpuinfo

Wat het op de tile server is... geen idee ik heb geen account.

Peter

Martijn van Exel schreef:
> Check http://tile.openstreetmap.nl/README.txt en voeg de inhoud  
> hiervan ook aan de wiki toe?
>   
More information about the Talk-nl mailing list