[OSM-talk-nl] PostgreSQL op tile.openstreetmap.nl

Martijn van Oosterhout kleptog at gmail.com
Fri Mar 28 13:08:42 GMT 2008


2008/3/28 Richard Duivenvoorde <rdmailings at duif.net>:
> Zou je op die wikipagina ook een indicatie kunnen geven van de grootte
> van een hele Tilecache-image-pyramide? Dus een kaartset volledig
> uitgerendered (heb zelf wel iets gedaan met 9 lagen, en kwam toen op een
> gig of 5). Maar ik ben even benieuwd wat je ongeveer nodig hebt voor de
> hoeveelheid schalen die OSM gebruikt. (Ik weet niet of we eigenlijk wel
> volledig prerenderen?)

We doen geen prerenderen. Het zou langer dan een dag duren om de kaart
te prerenderen, dus je bent nog niet klaar of je moet al opnieuw
beginnen. Dus het renderen is on-the-fly met cache, dus veel gebruikte
layers gebruken meer. De huidige getallen zijn:

124M  and-orig
68M   indchi
725M  mapnik  <main map>
179M  nld-carnaval
100M  nld-fy
68M   nld-orig
40M   zonedata

Wij doen hier geen compressie of zo, het zijn nog allemaal 24-bit
PNGs. Het downscalen moet ik nog implementeren.

Mvg,
-- 
Martijn van Oosterhout <kleptog at gmail.com> http://svana.org/kleptog/
More information about the Talk-nl mailing list