[OSM-talk-nl] Opsplitsen van wegen om fietskaart mogelijk te maken....

Lambertus osm at na1400.info
Sun Mar 30 14:17:09 BST 2008


Dat vind ik dus jammer aan de huidige manier van ways en nodes en hoe ze tot 
een relatie gebundeld worden. Als we maar lang genoeg doorgaan met het 
toevoegen van routes en eigenschappen van wegen dan verwaterd ons huidige 
systeem van nodes an ways tot het nodes en segments systeem van een half 
jaar geleden.

Sorry, dat moest ik even kwijt. Het is niet dat ik hier een oplossing voor 
heb... :( 


More information about the Talk-nl mailing list