[OSM-talk-nl] Opening nieuwe pand Waypoint in Notter

Lambertus osm at na1400.info
Mon May 5 08:53:25 BST 2008


Henk Hoff wrote:
> Helaas niet. Om allerlei redenen hebben ze hiervoor een andere databron 
> gebruikt. :-( 
> 
De belangrijkste daarvan zal wel hun nauwe economische band met Garmin 
zijn. Garmin zal niet blij zijn wanneer zij zich gaan inlaten met een 
club die gratis kaarten maakt en verspreid. De kaarten business is toch 
erg lucratief.
More information about the Talk-nl mailing list